Formación Laboris
Curso relacionado

Oposicions Administratius de la Generalitat de Catalunya

Triangle Acadèmia
Triangle Acadèmia

Oposición Semipresencial en Mataro (Barcelona)

Precio: 800 €
Duración: 4 meses

Resumen

Requisitos: - Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació. - Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. - Acreditar un nivell acadèmic de BATXILLERAT o equivalent.

Información adicional

CONSULTA QUINES FACILITATS DE FINANÇAMENT ET PODEM OFERIR

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

PRIMERA PROVA.Consta de tres exercicis

PRIMER EXERCICI: COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.

De caràcter obligatori i no eliminatori.El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

SEGON EXERCICI: CONEIXEMENTS.

De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure)/ 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més tres de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GRI/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008) següent: temes 9 a 14 de l’epígraf 2, Administració pública. El dret administratiu; temes 15 i 17 de l’epígraf 3, Gestió de recursos humans; temes 21 i 23 a 26 de l’epígraf 4, Gestió economicofinancera, i temes 27 a 31 de l’epígraf 5, Organització del treball.
Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GAP/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008).

TERCER EXERCICI: SUPÒSIT PRÀCTIC.

De caràcter obligatori i eliminatori.El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).Consisteix en la resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

SEGONA PROVA. PROVA D’OFIMÀTICA PRÀCTICA
Consta de tres exercicis

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

PRIMER EXERCICIDocument administratiu
SEGON EXERCICIProcessament de textos
TERCER EXERCICIFull de càlcul


TERCERA PROVA.Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • ADAMS Formación

  Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.·         Tenir titol ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: El objetivo de este curso es prepararte para que puedas superar las oposiciones de técnico especialista de la Generalitat de Catalunya del grupo de servicios penitenciarios, de manera que ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.- Haver complert els 16 anys i, ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • ADAMS Formación

  Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: Para ser admitidos en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: * Estar en posesión de la nacionalidad española o la de un Estado ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • BCN Plaza

  Las Corporaciones Locales están convocando oposiciones para plazas de Auxiliares Administrativos y Administrativos constantemente , a éstas se pueden presentar todas las personas que cumplan con los ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • BCN Plaza

  Los requisitos para este curso son: Nacionalidad: española o de la Unión Europea, Unión Europea, o bien tener familiares directos o cónyuges que tengan la nacionalidad comunitaria.Edad mínima: 18 ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  A consultar


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.·Haver complert els 16 anys i, ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2021 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.