Formación Laboris

Oposición para Recepcionista, Conserje, Bidell, Subaltern

ORBITA GIRONINA
ORBITA GIRONINA

Oposición Presencial en Girona (Girona)

Precio:

Resumen

Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea. - Ser major de 18 anys. - No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques. - Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B de Català. - Permís de conduir B. - No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

Requisitos

Nacionalidad española, nacionalidad española o comunitaria, titulación mínima requerida: ESO / BUP, edad mínima requerida de 16 años.

Temario completo de este curso

ÍNDEX DE TEMES


Matèries Generals:

  • Constitució Espanyola. Estatut d'Autonomia de Catalunya. Administració Pública.
  • L'Administrat. La Funció Pública.
  • L'administració local.
Matèries Específiques:
  • Document, arxiu i registre.
  • Serveis postals.
  • Màquines auxiliars d'oficina.
  • Seguretat d'edificis. Evacuacions. Instal·lacions.
  • Manteniment d'edificis i institucions.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2020 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.