Formación Laboris

Oposición para Cos de Tramitació Processal i Administrativa

ORBITA GIRONINA
ORBITA GIRONINA

Oposición Semipresencial en Girona (Girona)

Precio:

Resumen

Requisitos: Veure en el temari.

Requisitos

Nacionalidad española, titulación mínima requerida: Bachillerato / COU, edad mínima requerida de 18 años.

Información adicional

REQUISITS DE L'ALUMNE Tenir nacionalitat espanyola. Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions. No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques. Estar en possessió del títol de BUP, FP2, batxillerat o equivalent. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública.

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso


* Preparació de totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat) des del primer dia.

ÍNDEX DE TEMES

Temari general:

 • La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. La corona i les corts generals. El Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.
 • Drets i deures dels agents de l''administració de justícia.

Temari específic:

 • Procediment judicial.
 • Normativa nacional i comunitària en matèria d''igualtat d''oportunitats entre homes i dones.GARANTIES

 • Preparació des de casa teva i amb l''ajuda de personal especialitzat en la matèria.
 • Textos revisats i actualitzats.
 • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
 • Cada unitat didàctica disposa d''autoavaluacions que permeten seguir l''evolució de l''alumne.
 • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
 • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l''alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.
 • Informació a l''alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sollicituds.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Administración de justicia • CEIFOR ESTUDIOS

  Requisitos: · Ser español.· Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.· Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Tener los conocimientos necesarios para Aprobar con Éxito la Oposición y Conseguir Plaza Fija. Requisitos: Estudios mínimos FP Grado Medio.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: 1º. Ser español.2º. Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación.3º. Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o estar en condiciones de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Red de Centros

  Requisitos necesarios para presentarse a esta plaza1º. Ser español.2º. Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación.3º. Estar en posesión del título de Bachiller o ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • OpositaTest S.L.

  Exámenes tipo test para la oposición de Tramitación Procesal, tanto turno libre como promoción interna. Obtén la mayor base de datos de test online con la que podrás prepara esta oposición. Más de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Oposita2

  "Te preparamos para superar las oposiciones de acceso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia." Requisitos: "Poseer título de Bachiller o equivalente- ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Aranda Formación

  Consigue un empleo fijo como Administrativo en Justicia con el que podrás alcanzar un sueldo de hasta 2500€ al mes aproximadamente, realizando funciones tales como redacción de documentos o registro ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Aranda Formación

  Consigue un empleo fijo como Administrativo en Justicia con el que podrás alcanzar un sueldo de hasta 2500€ al mes aproximadamente, realizando funciones tales como redacción de documentos o registro ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Estudios mínimos FP Grado Medio.

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.