Formación Laboris

Oposición para Bombers de la Generalitat de Catalunya

ORBITA GIRONINA
ORBITA GIRONINA

Oposición Presencial en Girona (Girona)

Precio:

Resumen

Requisitos: Veure en la informació addicional.

Requisitos

Nacionalidad española.

Información adicional

Requisitis de l'alumne

Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea.
Tenir més de 16 anys i no arribar als 35 anys.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l''exercici públic.
Estar en possessió del permís de conduir de la classe C.
Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent.
No hi ha estatura mínima en oposicions de la Generalitat.
En bombers de l''ajuntament de Barcelona l''estatura és com a mínim 1,65m i com a màxim 1,95m.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública.
Nivell B de català.

* Preparem totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat, proves físiques en el complex esportiu GEIEG i entrevista personal) des del primer dia.


 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

índex de temes

 • Constitució Espanyola.
 • Estatut d''Autonomia de Catalunya.
 • El Foc. Classes. Desenvolupament. Termoquímica.
 • Agents extintors. Equips d''extinció.
 • Equipament dels vehicles contra incendis.
 • Incendis forestals. Causes, propagació, prevenció i extinció. Planificació de protecció civil.
 • Construcció. Comportament dels materials davant del foc.
 • Installacions d''un edifici. Protecció.
 • Senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • Pla d''emergència. Salvament i rescat de víctimes.
 • Primers auxilis.
 • Electricitat. Mecànica. Mecànica de l''automòbil.
 • Física i química.
 • Hidràulica.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Cuerpos de seguridad • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea.Ser major 16 anys i menor de 35.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.-Tenir 16 anys i no superar els 65.-Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent.-Posseir el permís de ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que imparte el centro Campus Training y publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Tener la nacionalidad española o la de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.- Tener una edad mínima de 16 años y no exceder de la edad de jubilación.- Tener una talla mínima ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Tener los conocimientos necesarios para Aprobar con Éxito la Oposición y Conseguir Plaza Fija. Requisitos: Al ser una oposición local, cada organismo convocante podrá exigir los ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea.- Tener entre 16 y 65 años.- Poseer el graduado escolar, FP o equivalente.- Permiso de conducir c.- Tener las ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • Campus Training

  Los requisitos exigidos pueden variar de acuerdo al organismo y a la Comunidad Autónoma que convoque. A continuación se detallan los requisitos generales: REQUISITOS PARA PRESENTARSE ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • Red de Centros

  Si te gustaría formar parte del cuerpo de bomberos , este curso, que publica el portal formativo Lectiva.com, te prepara perfectamente para que superes las oposiciones que dan acceso a una plaza de ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar


 • Centre d'Estudis Catalunya - CEDESCA

  Este curso de Preparación para el acceso a Bomberos incluye la preparación de las pruebas teóricas (con el nuevo temario adaptado de Bomberos de la Generalitat de Catalunya) y la preparación de la ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  780 €


 • Rambla Instituto

  Requisitos: Ser español/a, o tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o de cualquiera de los Estados Miembros a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la ...

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  1.080 €

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2023 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.