Formación Laboris

Oposición para Auxiliar Administratiu de l'Estat.

ORBITA GIRONINA
ORBITA GIRONINA

Oposición Semipresencial en Girona (Girona)

Precio:

Resumen

Requisitos: Veure en el temari.

Información adicional

REQUISITS DE L''ALUMNE Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o d'aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei. Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions. No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública. * Et preparem totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat) des del primer dia.
GARANTIES
Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria. Opció a assistir a classes presencials. Textos revisats i actualitzats. Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir. Cada unit

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso


ÍNDEX DE TEMES

 • La Constitució Espanyola de 1978
 • El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència
 • Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble.
 • El Poder Judicial. El Tribunal Suprem. Organització judicial.
 • El Govern i l'Administració
 • L'Administració General i Perifèrica de l'estat.
 • L'organització de l'Estat i de la U. E. Institucions.
 • Dret Administratiu. Procediment i recursos. Òrgans.
 • El personal funcionari. Promoció. Drets i deures. S.S.
 • El Pressupost de l'Estat a Espanya.
 • Atenció al públic. Concepte de document, registre i arxiu.
 • Ofimàtica bàsica: L'entorn Windows. 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Sector administrativo • ORBITA GIRONINA

  ÍNDEX DE TEMES La Constitució Espanyola de 1978 El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Tener los conocimientos necesarios para Aprobar con Éxito la Oposición y Conseguir Plaza Fija. Requisitos: -Ser español/a o nacional de un Estado de la Unión Europea o nacional de algún ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Ya puedes preparar tus oposiciones de Técnico Auxiliar de Informática del Estado y estar listo para la próxima convocatoria. En MasterD obtendrás una serie de herramientas y recursos con los que te ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: Con esta formación vas a salir preparado en todas las facetas para encaras unas oposiciones para ser administrativo en los servicios de salud, tanto en todo lo relacionado con el ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Prepárate con MasterD para conseguir un puesto fijo como auxiliar administrativo del Banco de España donde podrás desarrollar tu carrera profesional con estabilidad laboral y un atractivo ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • Campus Training

  Requisitos: No hay requisitos mínimos para la realización de este curso, pero en el apartado del temario se especifican las condiciones que deben reunir todas aquellas personas que se presentan a ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • Campus Training

  EXAMENEl procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en los siguientes ejercicios:Primer ejercicio: Contestar por escrito un test multirespuesta relacionado con el contenido del programa ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • Campus Training

  Programa formativo MÓDULO 1 Tema 1.- La Constitución Española. Tema 2.- El Tribunal Constitucional. Tema 3.- Las Cortes. Tema 4.- La Corona. Tema 5.- El ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • Campus Training

  Prepárate para convertirte en Auxiliar Administrativo de las corporaciones locales y obtén un puesto fijo en la administración pública. En Campus te ayudamos a conseguir tu objetivo con amplias ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar


 • Campus Training

  Consigue un trabajo estable sacándote las oposiciones Auxiliar Administrativo del Servicio de Salud del País Vasco. En Campus Training te ofrecemos temarios actualizados, tutorías personalizadas y ...

  Oposición
  Distancia
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2018 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.