Formación Laboris

Oposición para Agent Rural Generalitat de Catalunya

ORBITA GIRONINA
ORBITA GIRONINA

Oposición Semipresencial en Girona (Girona)

Precio:

Resumen

Requisitos: Veure en el temari.

Temario completo de este curso

REQUISITS DE L'ALUMNE

 • Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.
 • Haver complert els 18 anys i no haver superat l''edat de jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.
 • No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell B de Català.
 • Estar en possessió del permís de conduir B.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública.

· Et preparem totes les proves (temari, psicotècniques, físiques al complex esportiu GEIEG, personalitat, entrevista) des del primer dia.

ÍNDEX DE TEMES

TEMARI GENERAL

 • La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d''Autonomia. La Unió Europea. El procediment administratiu. La funció pública.


TEMARI ESPECÍFIC

 • El cos d'agents rurals. Procediment administratiu sancionador. Delictes contra el medi ambient. Llei forestal de Catalunya. Espècies de flora protegides. Conservació hàbitats i espècies.
 • Els espais naturals protegits. Impactes ambientals.
 • L'activitat apícola, cinegètica i piscícola a Catalunya.
 • Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.
 • Mesures de prevenció d''incendis forestals. Regulació sobre l''accés motoritzat. El Reglament d''armes. Maquinària agrícola i forestal.
 • La pesca marítima i el marisqueig a Catalunya. Reserves marines.
 • Cartografia. Geografia física de Catalunya.
 • Metereologia.


GARANTIES

 • Preparació des de casa teva i amb l''ajuda de personal especialitzat en la matèria.
 • Opció a assistir a classes presencials al centre.
 • Textos revisats i actualitzats.
 • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
 • Cada unitat didàctica disposa d'autoavaluacions que permeten seguir l'evolució de l''alumne.
 • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
 • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l''alumne en el temari a través de la realització de proves i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.
 • Preparació de l'entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
 • Preparació de les totes les proves físiques al complex esportiu GEIEG.
 • Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sollicituds.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones Medio ambiente • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.Haver complert 18 anys i no superar els 65.Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent.Posseir ...

  Oposición
  Online
  A consultar


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.-Haver complert 18 anys i no superar els 65.-Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  A consultar

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.